foto 1. Przed zabiegiem kostki Arkady


foto 2. Po 45 min zabiegu kostka Arkady


foto 3. Rekonstukcja plytki


foto 4. Po zabiegu rekonstrukcji